Ochrona zorganizowanych grup przestępczych
 Oceń wpis
   

 Ochrona zorganizowanych grup przestępczych przez

Prokuratorów i Polcję.

 

 

Rok 2008 był rokiem przyznawania chętnie przez Banki kredytów gotówkowych bez sprawdzania zdolności finansowych kredytobiorców. Dawali chętnie aczkolwiek z oprocentowaniem RRSO rzędu 48% rocznie , co oczywiście nie było lichwą w rozumieniu przepisów bo kwota ta zawierała koszty itp. Sprawy które de facto Klienci nie czytali widząc na witrynach napis kredyt oprocentowany np. 20% ) natomiast rzeczywiste oprocentowanie było mkiro drukiem podane w zawiłym gąszczu małego druczku.

Minęły lata , przeszedł kryzys zarówno w sferze bankowej ( co pewnie już sobie odkuto sowicie kosztem klientów ).

Jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się firmy windykacyjne o różnej reputacji , skupujące i egzekwujące również wierzytelności przedawnione . Dłużników można podzielić na parę grup: jedna brała kredyty z zamiarem ich spłaty jednak po przez np. wydarzenia losowe ( choroba , zwolnienie z pracy itp.) przestała je spłacać , druga grupa to dłużnicy którzy brali kredyty chętnie wszędzie nie bacząc na to iż nie będą w stanie ich spłacać , żyjąc chwilą również stali się windykowanymi , oraz trzecia grup na którą pragnę zwrócić uwagę to kredytobiorcy słupy . Charakterystyka tej grupy to ludzie posiadający status bezrobotnych , często żyjący na krawędzi nędzy z zasiłków , narkomani lub uzależnieni od alkoholu , lub też będący w głębokiej depresji nie potrafiący racjonalnie odbierać otaczającego ich świata , skłonni do manipulacji przez zorganizowane grupy przestępcze powiązane z bankami , biurami kredytowymi jak również półświatkiem przestępczym wprowadzającym system prania pieniędzy .

Wracając do tytuły wpisu dlaczego i jak prokuratury , policja współdziałają nieświadomie jak mam nadzieję  ze zorganizowanymi grupami przestępczymi ( nie analizuję tutaj intencji działań ).

Studium przypadku 1: Do Prokuratury trafia zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 297 kk.

Wzywany/a jest podejrzany , w toku postępowania zmuszany jest po przez presję psychiczną do dobrowolnego poddania się karze , sprawa zamknięta , te same czynności wykonują na zlecenie Prokuratury piony kryminalne oraz PG .

Rzecz kuriozalna , wielokrotnie w toku postępowania w zeznaniach podejrzanych powielają się wątki osób trzecich nakłaniających do brania kredytów , często przygotowujących dokumentację kredytową , zaświadczenia o zarobkach , jak również często przewłaszczających większość uzyskanego kredytu od tzw słupów . Wielokrotnie są to osoby i firmy podawane w zeznaniach ale .ani prokuratura ani też pracujące na jej zlecenie komórki Policji nie przywiązują do tego wagi , mimo iż świadczy to o zorganizowanych grupach czerpiących korzyści majątkowe o znaczenie  wartości kosztem skazywanych słupów

Dlaczego tak się dzieje , myślę że należy przyjąć dwie hipotezy , pierwsza z nich to zwyczajne niechlujstwo i lenistwo Prokuratorów oraz Policji , gdyż ze względu na krótkotrwałość postępowania prowadzonego w kierunku skazania słupa oraz zmuszenie do poddaniu się karze mają mniej pracy dochodzeniowo- śledczej , jak również mniej pracy postępowania przygotowawczego w prokuraturze .Wykazują się wszyscy skutecznością swoich działań uwieńczoną skazanie winnych .

Druga hipoteza mam nadzieję że jest to margines tej sytuacji to współdziałanie tych podmiotów na kanwie życia towarzyskiego , biznesowego, handel nieruchomościami  , pożyczki lombardowe , ustawianie licytacji komorniczych itd.

Jakby nie analizować tych działań we wszelaki sposób , wymaga to zewnętrznego niezależnego , długotrwałego dochodzenia , zbierania materiałów , operacji trudnej nie mającej jednak możliwości realizacji ze względu na brak instytucji niezależnej tym bardziej że struktura prawa oscyluje w granicy Prokuratur a te z dwóch względów nie mogą tych działań prowadzić , raz że same siebie kontrolować nie mogą i nie chcą , a druga iż w przypadku wykonania takich działań dokonały by samo-destrukcji i pozbawiłyby się wiarygodności .

Reasumując proceder , system działania jest znany , natomiast wymiar przestępstwa i kary spada na osoby fizyczne słupy , które nie mają żadnych szans prawnych na przeciwstawienie się działaniom organów Państwa , bezkarni pozostają bogacące się grupy biznesu dalej chętnie rozwijające swóje interesy poszerzając je o banki , instytucje finansowe oferujące pożyczki na RRSO 3880 % w stosunku rocznym, skupując przedawnione długi za 1 zł i tak pieniądz robi pieniądz .

Tak jak za każdym razem sumuję krótkie spostrzeżenia , wszyscy są zadowoleni , policja ma wyniki , Prokuratura kara , biznes zarabia , a słupy mają wyroki , płacą są licytowani.i nie mogą zrobić nic.

Łatwiej zmusić Kowalskiego do zeznań niż Kowalskiego Sp.z o.o. gdzie trzeba rozmawiać z suto opłaconymi mecenasami , prawda Pani/panie Prokuratorze ? Prawda Panie Policjancie ?

Komentarze (0)
Kredyt na wkładkę
 Oceń wpis
   

 

Kredyt na wkładkę .
 
Po kryzysie jak zwał tak zwał czy też pseudo-kryzysie w sektorze bankowym, wielu klientów starając się o kredyt musi przejść przez wąskie gardło BIK,BIG ,ERIF, BRKN.., oraz wykazać się wieloma dokumentami świadczącymi o wielkiej wiarygodności przyszłego kredytobiorcy. Takie to czasy , choć przyznać muszę że Banki widząc stagnację na rynku już starają się patrzyć łaskawszym okiem na swoich przyszłych Klientów obniżając poprzeczkę np. historii BIK sięgając jedynie 3 lata wstecz
Niestety apetyt niektórych oczywiście Klientów jest większy niż możliwości zawarte w dokumentach księgowych . Droga to trudna nie mniej jak kapitalizm mówi iż rynek kształtuje popyt i podaż , dołożyć jedynie trzeba starań aby znaleźć ludzi chętnych pomóc w tak trudnej sytuacji .
Bardzo lubię pracować na przykładach z życia wziętych aby pokazać mechanizmy ludzkich struktur banków , które pracując w trybach maszyny robią swoją krecią tak to nazwijmy robotę i żyje się im dobrze i dostatnio.
Jak dostać kredyt w wysokości np. 300 tyś zł przy zdolności kredytowej rzędu 50 tyś zł ?
Po pierwsze kredyt tak dostanie osoba prowadząca działalność gospodarczą , najlepiej jeśli jest to sektor bliski zawodom zaufania publicznego . Przykład swój oprę np. na aptece jednoosobowa działalność gospodarcza .
Potrzebny jest pośrednik , z ugruntowaną pozycją na rynku , działający wiele lat , znający dobrze procedury bankowe , personel , doradców , dyrektorów . Pośrednik wie że najlepiej pracuje się z małymi placówkami , które ciężko pracują nad realizacją planów i chętne są do przymknięcia oka a w zamian sprzedają produkt finansowy jakim jest kredyt.
Wracamy do pracy , pośrednik do którego zwraca się przyszły kredytobiorca ściśle instruuje co do zawartości dokumentów jakie musi przygotować klient ( nie mylić proszę z wydrukować ).
Pośrednik składa dokumenty po uprzedniej analizie Klienta w trzech placówkach bankowych wg w/w parametrów . Placówka Banku A miejsce Kęty , Placówka Banku B miejsce Żory , Placówka Banku C Pyskowice . W każdym Banku składane są wnioski kredytowe na różne produkty gotówkowe . Zamykamy magiczne trzy zapytania w BIK , które nie psują nam scoringu analityków .
Pośrednik jest w stałym kontakcie z dyrektorami banków A,B,C , jednocześnie dokonując niezbędnych korekt w tworzonych dokumentach przez przyszłego kredytobiorcę .
Stare porzekadło mówi że papier wszystko wytrzyma i tak też jest w tym przypadku . PIT ma pierwszą i ostatnią stronę gdzie pięknie widać pieczęcie Urzędu Skarbowego za rok 2012 , natomiast środek koloryzowany jest do potrzeb zdolności kredytowej , to samo tyczy się pozostałych dokumentów . Całość uświęca pieczęć za zgodność z oryginałem . Oczywiście o wszystkim wie dyrektor , doradca finansowy banku A,B,C .
Przyszliśmy już weryfikację analityków , dokumenty są w banku i w końcu upragniona decyzja kredytowa z Banku A,B,C . Klient jedzie w kredytobiorcą po odbiór gotówki w jeden dzień do banku A,B,C wypłacając po 100 tyś zł w każdym z banków . Magiczna kwota 100 tyś zł to często limit danego oddziału i indywidualnej decyzji dyrektora danej placówki ( oczywiście nie jest to regułą i kwoty te są różne ).
Mamy reasumując trzy strony albo inaczej trzech konsumentów , to Klient zadowolony z obsługi , pośrednik oraz pracownicy Banku. Przechodzimy do podziału łupów , zadaniem Klienta jest przygotować dokumenty , wejść do Banku , podpisać gotowe dokumenty kredytowe , wypłać gotówkę . Gotówka dzielona jest wg skali ryzyka i wacha się w granicach 15-20% kwoty netto prowizji dla pośrednika oraz życzliwych pracowników banków . Pośrednik pobiera prowizję po wypłacie środków , w tym przypadku było to 60 tyś zł i dzieli się z Dyrektorami placówek a ci natomiast płacą swoim lojalnym podwładnym , czyli taka tam sobie fuszka w banku . Aby nie wzbudzać podejrzeń w danej placówce pośrednik robi 2 lub 3 kredyty na miesiąc , jeśli ktoś chce liczyć zysk bez podatku to proszę , ale uważam to za naprawdę dobre pieniądze .
Tak to działa i paradoksem jest fakt że oprócz zadowolenia w/w osób dochodzi do zadowolenia samych banków , bo:
Limit sprzedaży produktów finansowych jest zadowalający
Utrzymano oddział i miejsca pracy
Dyrektor dostał premię za produkcję i może liczyć na podwyżkę
Zamykając wątek wszyscy są zadowoleni , dokumenty idę do archiwum i dopóki klient spłaca raty dopóki się nikt nie dowie że wszystko to była Lipa na której wielu dorobił się krocie .
Wpis ten dedykuje doradcom finansowym banków którzy w całej machinie bankowej muszą słuchać swoich dyrektorów , bo chcą utrzymać pracę , bo obowiązuje ich tajemnica bankowa , i widząc tak wiele nie mogą zrobić nic by emerytka dostała kredyt na węgiel a widzą jak zwykły oszust dostaje kredyt na nowe Audi A6 a dyrektor placówki kształci syna i córkę na zagranicznej uczelni .
Komentarze (0)
Komornik po żywiecku
 Oceń wpis
   

 

Zawsze poruszam wątki z którymi spotykam się w swojej codziennej pracy , jako że nauczony doświadczeniem wiem że mogę być oskarżony o zła wolę poniekąd , dlategoż dodaję że wszelkie podobieństwa i fakty są jedynie przypadkowe . Tytuł :"Komornik po żywiecku " nawiązuje do potraw lansowanych w karczmach i nie ma związku w terenem Żywca .
Bohater "negatywny" dłużnik , wartość przedmiotu egzekucji 17 tyś zł oparty na tytule egzekucyjnym .
Pytanie : czy za kwotę długu przy możliwości zaspokojenia się na wynagrodzeniu dłużnika można zając nieruchomość wartą szacunkowo 300 tyś zł ?
Pytanie : jak doprowadzić dłużnika do sytuacji gdzie doprowadza się do sytuacji gdzie możliwa się stanie licytacja nieruchomości ?
Pytanie : jak w imieniu prawa zarobić ma komornik ?
Poardnik dla komornika z doświadczeniem i chęcią zaspokojenia roszczeń wierzyciela i przy okazji uszczknąć coś dla siebie za ciężką pracę .
Tak więc jedziemy :
Mając w ręku tytuł egzekucyjny stawiamy dłużnika do pionu , tłumacząc mu że komornik i tytuł egzekucyjny to oręż któremu nie można się przeciwstawić , że taka rola komornika i nie ma tu znaczenia iż chcemy spłacić wierzytelność na raty i że nawet wierzyciel gotów jest ową propozycję przyjąć . Zanim dłużnik ochłonie z przerażenia , badając jego majątek skrupulatnie widzimy że dorobił się przez 20 lat pracy bardzo ładnego domu , fakt iż na owa nieruchomość została kupiona za kredyt hipoteczny który spłacany jest o dziwo skrupulatnie .
Czy problemem  jest wpis w KW Banku który kredytu udzielił ? Ależ naprawdę dla sumiennego komornika nie jest to problem , wszak nieruchomość naprawdę jest ładna i z doświadczenia wie on że pójdzie na licytacji jak świeże bułeczki .
Biegnie ów komornik do Ksiąg Wieczystych i chętnie dokonuje tam wpisu dotyczącego jakże wielkiej winy dłużnika  w postaci długu jakże wielkiego ( przyp.17tys zł ).
Ot wydawać się może zwyczajna gorliwość komornika celem zabezpieczenia roszczeń wierzyciela .
Jako że czas nagli a dłużnik jest przerażony , następnym krokiem staje się doprowadzenie do sytuacji utraty płynności finansowej i zaprzestania spłacania kredytu hipotecznego , a że czasy trudne dla banków brak 3 rat skutkować będzie wypowiedzeniem umowy , na co również wpłynie ów niewinny wpis w KW .
Co ma zrobić biedny komornik aby do w/w doprowadzić ......hm , jako że dłużnik ma stała pracę i dobre zarobki , należy zająć wynagrodzenie , i na nic się to zda tłumaczenie dłużnika że troje dzieci , że kredyt hipoteczny ......
Oczywiście komornik informuje że zawsze dłużnik może złożyć skargę do prezesa Sądu , nie mniej dodaje że jest to argument który i tak nie przeszkadza w jego ciężkiej pracy .
Dochodzimy do sytuacji gdzie komornik realizuje podwaliny pod przyszła licytację .
Dłużnikowi pozostaje na życie 1200 zł , doliczając opłaty , utrzymanie dzieci ....brakło na ratę kredytu hipotecznego .
Mija czas , dłużnik próbuje negocjować z bankiem odroczenie rat , zmianę wysokości rat ...ale wszedł w status kredytu wysokiego ryzyka i dodatkowo w KW Bank widzi zajęcie komornicze , no niestety nie są to okoliczności sprzyjające negocjacji. Idą wezwania do zapłaty , rosną koszty windykacyjne , monity , telefony.....po 90 dniach i braku trzech rat kredytu Bank wypowiada umowę , kieruje sprawę do e-Sądu ...dostaje do ręki tytuł egzekucyjny.
Bankowy specjalista ds egzekucji wybrać musi komornika do ciężkiej pracy zbycia nieruchomości i spłacenia kredytu powiększonego o koszty sądowe itd. itp, no kogóż tu wybrać .......a tak przecież już znają komornika który zna Dłużnika , to ten sam który dokonał wpisu w KW ....
Tytuł egzekucyjny trafia do kancelarii ciężko pracującego komornika który jak wieść niesie specjalizuje się i lubuje w nieruchomościach .
Dochodzimy do finału , zaczynając od kwoty 17 tyś zł , po przez 160 tyś wypracowane legalnie dopracowano licytację . Kto da 75% ? A może 50% wartości nieruchomości bo Stasiu już pytał a że ostatnio kupił już dwa domy chętnie z Marysią poczekają do drugiej licytacji ...a dom był piękny , Dłużnik staje się bezdomny , a niech się Gmina martwi , przecież Dłużnik to przestępca , oszust i złodziej ......chyba .
Oczywiście sarkazmu tu wiele , ale chyba widać przez niego gorycz w majestacie prawa , bo niech któryś dobry o doświadczony prawnik udowodni złą wolę komornika .Mało tego skuteczność jego buduje prestiż skuteczności co ocenie wierzycieli ustawi ich w kolejce do kancelarii .
 
Przepraszam za błędy i literówki , piszę w biegu.......choć komornik i tak był szybszy.
 
Komentarze (0)
Regresja Gminy Jeleśnia
 Oceń wpis
   

 

Krótka analiza po kilkunastu miesiącach sytuacji w mojej Gminie , w stosunku do poprzednich moich wpisów i przewidywań co do jej rozwoju , stagnacji lub wręcz regresji.

Można wiele mi zarzucać , w wielu jednak przypadkach rzadko zdarza się aby ktoś merytorycznie odnosił się do moich subiektywnych ocen.

 

Co przyniósł rok 2012 w paru kwestiach społeczno-ekonomicznych w Gminie Jeleśnia ?

 

 1. Woda eksploatacja ujęć przez Spółkę Żywiec Zdrój S.A. ( bo o tym pisałem najczęściej).

  Sporny wodociąg przemysłowy z ujęć o które trwała batalia powstał po zmianach w innym przebiegu.

 2. Ujęcia przemysłowe są eksploatowane , decyzji nie uchylono , wpływu na stan ujęć prywatnych nie stwierdzono.

 3. Przysiółek Mutne lokalna społeczność zawiązała Spółkę wodną i przy współpracy z Żywiec Zdrój S.A. Jest w trakcie realizacji ujęć wody pitnej dla przysiółka

 4. Urząd Gminy wraz z nowym Wójtem nie podjął mediacji w sprawach rozwiązania konfliktu , zdecydowanie podtrzymał działania przeciw Spółce Żywiec Zdrój S.A. , odmówił współpracy i realizacji Partnerstwa PPP . Deklaracje dotyczące budowy własnych ujęć wody dla mieszkańców i wodociągu pozostały tylko deklaracjami .

 5. Rada Gminy tocząc nieustanne walki z Wójtem ( większość opozycja wobec Wójta ) nie wypracowała żadnych planów działań , rozwoju Gminy , większość rozgrywek to personalne zabawy ośmieszające Radę Gminy.

 6. Gminie brakuje środków na bieżące działania w każdym względzie począwszy od utrzymania dróg , skończywszy na braku jakichkolwiek inwestycji długoterminowych , pozyskanie środków UE lub innych źródeł znikome i mało efektywne.

 7. Złożono wniosek o referendum o odwołanie Wójta Gminy , termin 25 listopada 2012 ( jak przewiduję znikoma frekwencja utrzyma obecnego Wójta na stanowisku)

 8. Brak jakiegokolwiek planu rozwoju Gminy na następne lata , Gmina posiłkowała budżet zaciągając następny kredyt .

 9. Działania RZGW ochrona przeciwpowodziowa polegająca na pogłębianiu koryt potoków górskich i wykorzystania rumoszu do prowizorycznych wałów doprowadziła do obniżenia poziomu wód gruntowych a także studni kopanych przydomowych o ok 2 m ( plus naturalna erozja 2 m) . następne wezbrania skutkować będą zerwaniami prowizorycznych walów , zrywaniem mostów , uruchomieniem osuwiska w Jeleśnia Dolna Janikowa Grapa , uszkodzeniem słupów linii wysokiego napięcia oraz zalaniem pustych wyrobisk ( stawów hodowlanych ).

 10. zakład produkcyjny DELPHI Jeleśnia przewiduje następne zwolnienia grupowe co pogłębi wzrost bezrobocia , alkoholizm , przemoc domową , osoby które zaciągnęły kredyty mając problemy ze spłacaniem będą podlegać licytacjom komorniczym nieruchomości ( ku uciesze tych którzy chętnie kupią takową w terenie górskim za symboliczne 50% wartości ).

Reasumując tak pokrótce, tak jak dotyczy to Polski , lokalnie Gmina Jeleśnia wchodzi czy wręcz weszła w stan regresji , zadłużenia , lokalnych i personalnych konfliktów , rozwoju parabanków , firm windykacyjnych , licytacji komorniczych a nade wszystko pokoleniowej biedy dziedzicznej, emigracji młodzieży w poszukiwaniu pracy do większych miast i za granicę . Lokalne konflikty bez mediacji , wykorzystania atrybutów górskich , spekulacje , braku planów ...plus ogólnie załamanie ekonomiczne w Polsce...doprowadzi do pogłębiania regresji i w/w pokrewnych problemów .

Co przewidywałem? Co się sprawdziło ? Słaba administracja , brak mediacji na każdym szczeblu , referendum , wzrost bezrobocia , oraz problemy z wodą pitną ..Brak rozwiązań i planów , odsyłam do moich wpisów z lat 2010-2011 , pilnie obserwuję i zawsze uważam że najlepszą weryfikacją opinii jest czas. CDN

Komentarze (0)
PPP Ustawa która pozostawiła furtę....
 Oceń wpis
   

Dlaczego już na wstępie użyłem słowa „furta” , cel był mój zamierzonym , bo jakkolwiek mówić można o tzw „furtkach” w ustawach czy też obowiązującym prawie w różny sposób wykorzystywanych , to wymiar szkód przedstawia się już różnorako.

Zanim podam przykład , dlaczego uważam Ustawę o partnerstwach publiczno – prywatnych za wadliwą ustawę pozostawiającą szeroką furtę dla szkodliwych społecznie działań czy też wręcz ostro ujmując korupcyjnych . Jako ciekawostkę podam przykład „furtki” z prawa Karnego:

 

Przykładem są czynności prowadzone przez Policję dotyczące nieletnich , prowadzenie przesłuchania nieletniego jest jasno sprecyzowana iż odbywać się ono musi w obecności rodzica lub opiekuna prawnego tudzież w przypadkach niecierpiących zwłoki gdy rodzic lub opiekun obecny być nie może ( duża odległość np. .internat ) możliwe jest przesłuchanie w obecności wychowawcy. Prawo prawem natomiast w materiałach szkoleniowych szkół policyjnych znajdujemy słowo „rozpytanie” nieletnich , najprościej ujmując jest to metoda uzyskania informacji od nieletniego bez obecności rodziców , opiekunów prawnych czy też wychowawcy, sporządzana jest notatka policyjna stanowiąca pełnowartościowy dowód w Sądach i brana pod uwagę w postępowaniu jak sprawozdanie z przesłuchania …....jest prawo i jest furtka .

 

Temat Główny wpisu Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 

Studium przypadku PPP:

 

Wracam do tematu partnerstwa publiczno – prywatnego ( PPP) w samych zapowiedziach była to duża szansa dla samorządów do realizację wielu szczytnych inwestycji bez ryzyka zwiększania długu publicznego , dużą uwagę przywiązywano tutaj do ryzyka po obu stronach . Szumnie we fleszach podpisywano takie umowy licząc na szybki rozwój Gmin , powiatów …..stało się tak samo w Jeleśni gdzie w roku 2007 podpisano Umowę PPP pomiędzy Gminą Jeleśnia a Lokalną Firmą „Żywiec Zdrój „ ,a dotyczyła w szczególności pomocy w realizacji zadań z zakresu budowy wodociągów i kanalizacji, na łączną kwotę 5 mln zł. Była to już druga taka umowa pomiędzy tymi samymi Partnerami .

Wracam do moich wątpliwości , pierwsza z nich dotyczy faktu iż umowa ta dotyczyła celowych inwestycji ( tak jak przewidziała to Ustawa o PPP ), kwota 4,5 mln zł została przelewana transzami wobec oświadczeń UG Jeleśnia informujących o realizacji kolejnych etapów inwestycji . Oświadczeń nie rozliczeń ,zwróciłem się w roku 2010 do UG o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej szczegółowego rozliczenia kosztów w stosunku do Umowy PPP. Otrzymałem informację iż inwestycję realizował Związek Międzygminny ds Ekologii i tam powinienem się zwrócić aby takie szczegółowe rozliczenie otrzymać . Tak też uczyniłem ,w odpowiedzi otrzymałem Pismo informujące o tym iż Związek Międzygminny ds Ekologii w Żywcu nie był partnerem Umowy PPP i nie posiada ani nie musi posiadać szczegółowego rozliczenia środków otrzymanych od UG Jeleśnia a traktowanych jako składki wynikające z innej umowy ( dotyczące realizacji budowy kanalizacji na terenie Powiatu Żywieckiego ). Taki stan rzeczy wzbudził moje głębokie wątpliwości co do szczególnej transparentności środków publiczno-prywatnych.

W roku 2011 pewne wydarzenia i fakty wstrząsnęły mną do głębi , a wynika z nich iż brak jest narzędzi prawnych umożliwiających kontrolę czy wręcz tylko zbadanie materiałów dotyczących przepływu środków i ich prawidłowego wydatkowania.

Wracam do faktów , do roku 2010 Firma „Żywiec Zdrój „ wywiązując się z umowy PPP przelało na konto UG Jeleśnia kwotę 4, 5 mln złotych (transzami), pod koniec roku 2010 zwróciło się oficjalnie do Władz samorządowych UG Jeleśnia o szczegółowe rozliczenie środków, ze względu na monit Wójta Gminy Jeleśnia o przelanie pozostałej kwoty 500 tyś zł wynikające z umowy PPP.

UG Jeleśnia parę miesięcy ociągał się z odpowiedzią na wezwanie do rozliczenia środków , dopiero gdy w lokalnej prasie pojawił się publiczny monit ponaglający do w/w rozliczenia , oficjalnym Pismem Wójt Gminy w dużym skrócie przedstawił „prawidłowe” rozliczenie środków i podliczenie wykonanych inwestycji.

Pismo to mieszczące się na jednej stronie A4 ograniczyło się do przedstawienia ilości (m) wykonanych odcinków kanalizacji i wodociągu Gminnego , w mojej ocenie brak jest w nim dat wykonania konkretnych inwestycji , etapów i nade wszystko kosztów . Na marginesie dodam że do dnia dzisiejszego nie udało mi się uzyskać ani jednego rachunku , kwoty czy też nawet 'strzępów” dokumentacji budowlanej czy finansowej.

To zrodziło następne wątpliwości co do prawidłowości przepływu środków czy też należytego sporządzenia dokumentacji finansowej.

Najciekawszym elementem realizacji inwestycji wynikającej z Umowy PPP , był pkt 5, dotyczący budowy odcinka wodociągu Gminnego na ul. Suskiej ( przy której mieszkam ) , o długości 592,5 m rozliczenie zawarte w piśmie UG Jeleśnia RIiFE:7013.48.2011 z dnia 22 lipca 2011 roku .

Długo szukałem i próżno szukałem owych 592,5 wodociągu Gminnego mającego w szczytnym celu zaopatrzenie mieszkańców ul. Suskiej w wodę pitną , nikt nie słyszał ani nie widział owych rur i przyłączy ...jak można nazwać ową sytuację , żartem czy też drobną pomyłką ..myślę że w przypadku środków publicznych a już tym bardziej środków pochodzących z PPP można tu mówić o rażącym zaniedbaniu czy wręcz złamaniu Prawa ...ale …..

Ciągnąc ów wątek starałem się ustalić mechanizm kontroli i nadzoru nad prawidłowym rozliczeniem Umów PPP i tu docieram do sedna sprawy . RIO Katowice jest organem który taką kontrolę przeprowadzić powinien, kontrola prowadzona w roku 2011 w UG Jeleśnia nie obejmowała rozliczenia środków z PPP ,a wg informacji jakie uzyskałem od RIO Katowice, nawet w przypadku zgłoszenia potrzeby przeprowadzenia takiej kontroli ze względów kadrowych jest prawie niemożliwa do przeprowadzenia ….i nie jest tutaj ważne że nie ma ani inwestycji ani środków ani ich prawidłowego zaksięgowania i rozliczenia . Dotarłem do punktu , w którym okazuje się że Kontrola Administracji a już w tym szczególnym przypadku środków pochodzących z PPP jest prawie nie możliwa do wyegzekwowania, czyli jak pisałem na wstępie Ustawa o PPP pozostawiła „furtę „ umożliwiającą brak prawidłowego i transparentnego rozliczania środków publiczno-prywatnych. Wiele uwagi poświęcono ochronie instytucji publicznych ale już całkowicie zapomniano o kontroli i ochronie drugiej strony Umowy PPP czyli przedsiębiorcy, który ma tylko terminowo wpłacać środki ale już nie ma wpływu na ich prawidłowe wydatkowanie.

 

Nie zamieszam skanów posiadanych dokumentów , nie mniej jednak dla zainteresowanych chętnie je udostępnię wszak jest to informacja Publiczna , jeszcze......

 

Doczekałem Kraju , Państwa Prawa dla tych co je stanowią ...ot kwota 4,5 mln złotych w mojej małej Gminie gdzieś tam została wydatkowana i wara mi do tego jak komu ile gdzie i kiedy ...bo to tylko 4, 5 mln zł........i Ustawa o PPP która to umożliwia

Komentarze (0)
Orlik w Jeleśni - rozwój czy zagrożenie
 Oceń wpis
   

TOKSYCZNE BOISKA

vismaya-maitreya.pl

Badania przeprowadzone w r. 2007 przez Environment & Human Health, Inc. (EHHI) z North Haven w stanie Connecticut, wykazały w sąsiedztwie boisk ze sztuczną trawą skażenie wód podziemnych takimi samymi substancjami chemicznymi, jakie stwierdza się w wyniku oddziaływań składowisk opon. Wskazano na poważne zagrożenia zdrowia ludzi związane z użytkowaniem sztucznej trawy: ostre i przewlekłe oddziaływanie drażniące na płuca, oczy i skórę oraz podkreślono konieczność dalszych badań nad oddziaływaniem półlotnych chemikaliów na nerki, układ hormonalny, nerwowy, krążenia, odpornościowy, oceną wpływu na rozwój i potencjał rakotwórczy. W sztucznej trawie powstałej ze zmielonych opon wykryto arsen, aceton, kadm, chrom, kobalt, wanad i ołów. New England Journal of Medicine z 2005 r. przedstawia badania, które wykazały, że w kontakcie ze sztuczną trawą łatwo dochodzi do zakażenia gronkowcem złocistym opornym na metycylinę.

Boisko pokryte naturalną trawą bez trudu samo unieszkodliwi krew, pot i ślinę. Sztuczną trawę trzeba odkazić, zmyć detergentem i wytrzeć. Rozgrzewające się w upale do 70 st. C plastikowe powierzchnie nie tylko sprzyjają namnażaniu się zarazków, ale też emitują produkty rozpadu tworzyw sztucznych wchodzących w skład sztucznej trawy, jak: poliamid, ang. polyamide (nylon) ? PA, polipropylen, ang. polypropylene ? PP i poli(tereftalan etylenu), ang. poly(ethylene terephthalate) - PET. Wygląda na to, że rządowy program "Orlik" wylągł się w gnieździe "Orlenu" i przyczyni się do zasypania na wieki Polski gumą i plastikiem za pieniądze, które to nam, właśnie nam, są odbierane w postaci podatków. Wymiana sztucznej trawy co 8 ? 12 lat, to kolejne obok azbestu masowe obciążenie już od dawna przepełnionych wysypisk odpadów szkodliwych dla środowiska.

Miłośnikom Monsanto polecam uwadze fakt, że właśnie temu koncernowi ludzkość zawdzięcza pierwszą namiastkę trawy, zwaną Astroturf, która pokryła płytę stadionu w stanie Indiana już w 1967 r. Od tamtej pory wścibscy prześladowcy koncernu, który dał światu takie dobrodziejstwa, jak polichlorowane bifenyle, aspartam, napalm i organizmy genetycznie modyfikowane, pomawiają sztuczną trawę o wywoływanie niezliczonych chorób ostrych, przewlekłych i pojawiających się u potomstwa użytkowników. Zaślepienie wrogów nowoczesności doprowadziło nawet do zamknięcia dwóch stadionów w stanie New Jersey, gdzie odpowiednik naszego san-epidu stwierdził, że sztuczna trawa jest źródłem nieoczekiwanie wysokich poziomów ołowiu, dziesięciokrotnie przekraczających dopuszczalne skażenie gleby na terenach poprzemysłowych.

Dochodzenie w sprawie zagrożenia zdrowia ołowiem uwalniającym się ze sztucznej trawy rozpoczęła we wszystkich stanach USA Amerykańska Komisja ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich. Doprawdy, o co ten cały krzyk? A ciężar ołowiu to się nie liczy? Ociężałość umysłowa objawiająca się mniej lub bardziej dyskretnymi zaburzeniami komunikacji i nieprowokowaną agresywnością pozwala przekroczyć najwyższe progi w naszym domu bez klamek, zająć najbardziej wygodne fotele w parlamencie.

 

W spisku przeciwko sztucznej trawie uczestniczą nawet jej wieloletni użytkownicy. Opublikowany w 2007 r. raport National Football League Players Association stwierdza, że wyraźna większość amerykańskich sportowców negatywnie ocenia sztuczną trawę, gdyż jest ona powodem częstych urazów i skraca sportową karierę.

28 października 2007 r. na trzy tygodnie przed expose premiera Donalda Tuska, New York Times opublikował artykuł rozpoczynający się od narzekań pani Patrycji Taylor. Mama dwunastoletniego syna miała już dość sproszkowanej sztucznej trawy roznoszonej po domu z ubrania i włosów młodego piłkarza. Podkreślając, że jej zadaniem jest chronić syna, pani Taylor uznała, że skoro są dowody na uwalnianie się gazów ze sztucznej trawy, nie będzie narażać swojego dziecka, dopóki nie pojawią się dowody, że takie boiska są bezpieczne. Prof. Philip Landrigan, pediatra zajmujący się medycyną prewencyjną, poparł żądanie moratorium na budowę nowych boisk ze sztuczną trawą i zaproponował badania skóry, krwi i moczu dzieci przed i po zajęciach na boisku pokrytym sztuczną trawą.

Pomysł zasłania Polski sztuczną trawą to idée fix wybrańców narodu. Do jego ojcostwa przyznają się politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zarzucają swoim konkurentom Plagiat i Spowolnienie w realizacji genialnego pomysłu.

Fałszywa trawa zagraża zdrowiu i środowisku.
Do najbardziej niebezpiecznych domieszek
sztucznej trawy należy ołów.

W czerwcu 2008r. władze sanitarne Stanów Zjednoczonych wydały zalecenia w sprawie badania sztucznej trawy i ograniczania potencjalnego narażenia na ołów.

Podniesiony alarm uwzględniał konieczność badania plastiku, w którym widać ubytki, odbarwienia, połamania i pył. W przypadku stwierdzenia, że pył sztucznej trawy zawiera więcej ołowiu niż 400 części na milion, czyli 400 mg/kg, nie wolno do boiska ze sztuczną trawą dopuszczać dzieci poniżej sześciu lat. Sztuczną murawę wykazującą cechy zużycia i pylenia należy wymienić przy najbliższej nadarzającej się sposobności. U dzieci należy prowadzić badania krwi na poziom ołowiu.

Oto ogólne zalecenia władz sanitarnych USA w sprawie korzystania z powierzchni pokrytych sztuczną trawą:

1. Zarządcy powierzchni pokrytych sztuczną trawą powinni podjąć czynności zmniejszające pylenie polegające na zmywaniu tych powierzchni wodą przed korzystaniem i po korzystaniu z boiska.

2. Aby zabezpieczyć ludzi, zwłaszcza małe dzieci, należy postawić tablice ogłoszeniowe informujące, że:

a. po zakończeniu gry na boisku jej uczestników należy nakłonić do intensywnego mycia rąk i całego ciała przez co najmniej 20 sekund, przy użyciu mydła i ciepłej wody

b. ubrania używane na boisku należy zdjąć i obrócić zewnętrzną stroną do środka jak tylko to możliwe po zakończeniu korzystania z boiska, aby uniknąć zawleczenia pyłu do innych miejsc. Jeżeli nie ma możliwości zdjęcia ubrań, w samochodzie należy usiąść na dużym ręczniku lub kocu. Tak używane ręczniki i koce należy prać oddzielnie a buty używane na boiskach ze sztuczną trawą należy trzymać na zewnątrz domu.

c. Nie wolno pozwolić na jedzenie na boiskach pokrytych sztuczną murawą

d. Należy unikać skażenia pojemników na napoje pyłem i włóknami pochodzącymi z boiska. Kiedy się z nich nie pije, należy je zamknąć i trzymać w torbie, chłodziarce, lub w innym zamkniętym pojemniku na poboczu boiska.

Objawy zatrucia ołowiem są bardzo liczne. Ołów może uszkodzić wiele różnych narządów. Narażenie na nawet niewielkie dawki ołowiu może po pewnym czasie doprowadzić do uszkodzenia rozwoju umysłowego dzieci.

Im wyższy poziom ołowiu we krwi,
tym bardziej poważne problemy ze zdrowiem, takie jak:

- obniżony iloraz inteligencji IQ
- opóźnienie rozwoju
- zaburzenia słuchu
- zaburzenia zachowania i trudności skupienia uwagi
- trudności w szkole
- uszkodzenie nerek

Do objawów zatrucia ołowiem należy:


- drażliwość
- zachowanie agresywne
- brak apetytu i energii
- zaburzenia snu
- bóle głowy
- obniżenie czucia
- utrata postępów rozwojowych
- niedokrwistość
- zaparcia

Wyższe dawki ołowiu powodują bóle i kurcze brzucha, jeszcze wyższe - wymioty osłabienie mięśniowe, drgawki i śpiączkę.

Autor: dr Zbigniew Hałat - lekarz specjalista epidemiolog, w latach 90. w trzech kolejnych rządach główny inspektor sanitarny i zastępca ministra zdrowia ds. sanitarno-epidemiologicznych.

Prezes Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów
www.halat.pl/stowarzyszenie.html

źródło


 Od siebie:

Duże koszty realizacji znacząco obciążające budżet Gminy  Jeleśnia ( realizacja 2010-2011)- z jednej strony widać olbrzymie zainteresowanie , z drugiej zaś strony odpowiedzialnie winno się przyjrzeć co szkodzić może naszym dzieciom i młodzieży , jak temu zapobiegać i jakie profilaktyczne środki podjąć.

Komentarze (0)
Nowe Forum Jeleśnia
 Oceń wpis
   

Zapraszam na nowe niezależne Forum dla mieszkańców Gminy Jeleśnia oraz przyjaciół , sympatyków itd.

 

. Zapraszam.

 

link do Forum :  www.jelesnia.fora.pl

Komentarze (1)
Hydrogeolodzy uciekli z Jeleśni
 Oceń wpis
   

Działająca w Jeleśni grupa mieszkańców , grozi masową klęską i oskarża wszem i wobec wszelkie instytucje o działalność korupcyjną . Nie ma oporów co do lokalnych Władz w tym Starostwo powiatowe w Żywcu , RZGW , SKO, KZGW , WSA ...inne jak również osoby prywatne i publiczne .

Czy te zamknięte koło się skończy ? Raczej nie , dlatego że pomimo braku merytorycznych podstaw , wyników badań , opinii itp bawiąc się a wręcz żąglując przepisami zawartymi w KPA o dziwo już teraz przy współudziale  Wójta rozpętują lokalne waśnie i spory .

Próbowałem niejednokrotnie już używać różnych argumentów , niestety okrzyknięty wrogiem ludu jak za czasów PRL -u , zakazono czytania i rozmów ze mną .  Nie jestem tym jednak zrażony i co jakiś czas staram się zamieszczać jakieś ciekawe informacje z myślą że trafią na osoby weryfikujące swoje poglądy po analizie faktów .

poniżej cześć z Prognozy PIH na rok 2011 :

"     Spadek retencji w zakresie naturalnych zmian zasobów wód podziemnych w IV kwartale
hydrologicznym 2010 roku, był nieznaczny lub nie występował. Przewiduje się, Że sytuacja ta
będzie dotyczyć również kolejnych prognozowanych miesięcy. W I kwartale i w pierwszym
miesiącu II kwartału roku hydrologicznego 2011 stan wód podziemnych będzie utrzymywał się
w strefie zmian bezpiecznych dla gospodarki wodnej – użytkowania wód i ochrony ekosystemów.
Na obszarach, gdzie wystąpi obniżanie się zwierciadła wód podziemnych spowodowane
naturalnym cyklem hydrologicznym i warunkami meteorologiczno-hydrologicznymi, nie będzie
się obserwować istotnych i na dużą skalę przestrzenną ujemnych skutków dla ekosystemów
lądowych zależnych od wód podziemnych. Należy również podkreślić, Że prognozowana sytuacja
hydrogeologiczna określa stan, w którym nie pojawią się trudności w zaopatrzeniu w wodę
z indywidualnych, komunalnych i przemysłowych ujęć wody podziemnej. Obniżenie zwierciadła
wody podziemnej w strefie przypowierzchniowej nie będzie miało wpływu na głębsze użytkowe
poziomy wodonośne nawet w przypadku zwiększonej eksploatacji wody."

źródło : Biuletyn Państwowej Służby Hydrogeologicznej 5b-2010

 

W tym miejscu zapraszam całe Szacowne Środowisko związane z hydrogeologią i naukami pokrewnymi do udzielenia pomocy skonfliktowanej społeczności w zrozumieniu obecnej sytuacji . Nauka i wiedza  jest bezcenna i w  niej upatruję na dzień dzisiejszy w zażegnaniu trwającego już od roku konfliktu o wodę .
 

Komentarze (0)
Gdzie ta woda?
 Oceń wpis
   

Gdzie ta woda ?

 

 

Wracam jak bumerang do tematu wody w Jeleśni. Wiele pisałem do tej pory na ten temat , cześć z tez jaki stawiałem na tym blogu się sprawdziło , ale są i takie które po głębokiej analizie zostało obalonych .

Pisząc ten wpis korzystałem z materiałów źródłowych , opracowań WioŚ, IMGW , RZGW , PIG i PIH oraz wielu publikacji naukowych z różnych pokrewnych dziedzin takich jak geologia , hydrologia , hydrogeologia , historia , statystyki , leśnictwo , biologia …..... Tak jak kiedyś pisałem obieg wody w przyrodzie jest bardzo złożonym procesem . Kiedy podchodzi się do niego wybiórczo uwzględniając jedynie jedną dziedzinę nauki trudno o nieomylne wyniki . W poszukiwaniach natrafiłem na świetną moim zdaniem pracę Krzysztofa Ostafina z Zakład Geografii Fizycznej Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ . Była ona dla mnie przewodnikiem do dalszych rozważań – gdzie ta woda?

 

Piszę dość prosto nie wchodząc w szczegóły aby to co pisze zrozumiałe było dla laików , nad opracowaniem eksperckim pracuję , gdyż jest to praca bardzo trudna , wymagająca wielu danych , zmiennych , obliczeń a nade wszystko wymaga wielu konsultacji .

 

Deszcz- Źródłem naszej wody były i są opady atmosferyczne pod każdą postacią , mają one różną dynamikę nie mniej biorąc pod uwagę ich ilość . Średnia opadów pomimo różnic ich amplitudy nie uległa zmianie przez ostatnie dziesięciolecia . Krótko mówiąc – nie ma tu przyczyny braków wody w naszym terenie .

 

Geologia -Następny wątek – budowa geologiczna nie uległa zmianie , pradolina w której leży Jeleśnia ma bardzo różnorodną budowę jak całe pasmo Karpat , to tzw raj dla Geologów , wody trzeciorzędowe i czwartorzędowe zasilane przez opady i cieki wodne powierzchniowe w różnych miejscach z różną intensywnością .Zespół naczyń połączonych ma wpływ na zasilanie , natomiast straty w wyniku eksploatacji czy też innych czynników to ok 15% wykorzystanie zasobów , czyli niewielkie i nie mające wpływu na zagrożenie . Zagrożeniem jest natomiast możliwość skażenia wód głębinowych poprzez nieodpowiedzialne działanie człowieka . Krótko zamykając ten wątek – nie ma tu przyczyny braków wody na naszym terenie.

 

RZGW – cieki wodne , nasze górskie rzeki charakteryzują się bardzo wysoką dynamiką , niosą ze sobą duże ilości rumoszu , jak widzieliśmy w ostatnim roku spowodowały duże straty w infrastrukturze mostowej , drogowej , mieszkaniowej . W okresach suszy sezonowej obserwujemy niżówki , Gospodarstwa domowe wybudowane wzdłuż tych cieków mające studnie kopane , głębokości 3-6 m odczuwają skutki tych niżówek poprzez wyraźny spadek lustra wody do zupełnego nawet jej braku. Reasumując – stany tzw niżówek naszych cieków wodnych mają wpływ na ujęcia w studniach kopanych płytkich. W tym miejscu muszę zwrócić uwagę na zanieczyszczenia naszych rzek – traktowane od wieków były jako odpływ ścieków , sieć pseudoinstalacji biegnących od szamb istnieje do dnia dzisiejszego pomimo budowy sieci kanalizacji ( można sięgnąć po wyniki badań WIOŚ), do rzek wywożone są też śmieci które podczas wezbrań trafiają do zbiornika żywieckiego . Do momentu skutecznej likwidacji „dzikich instalacji „ nasze górskie rzeki ze względu na zanieczyszczenia wciąż nie będą zachęcać do kąpieli turystów jak również wędkarzom nie przysporzą przyjemności .

 

Rolnictwo – obecnie większość dawnych gruntów rolnych stało się nieużytkami , tym samym uległ zniszczeniu system nawadniania . Gęste trawy , odłogi nie chłoną już wody , a na stokach widać intesywny spływ oraz parowanie . Dawniej grunty rolne , miały wysoki wskaźnik wchłanialności poprzez strukturę a tym samym zasilały wody gruntowe, podziemne . Zmiany wynikłe z przyczyn zmian ustrojowych , gospodarczych , ekonomicznych doprowadziły do likwidacji gospodarstw rolnych a tym samym maja istotny wpływ na zasilanie wód podziemnych oraz przyśpieszenie odpływu wód opadowych .

 

Ludność – pomimo utrzymującej się tendencji spadkowych demograficznych , zmieniły się ilości wody wykorzystywane przez ludność . Gospodarstwa domowe wyposażone są obecnie w zmywarki , pralki automatyczne , 90 % posiada nowoczesne łazienki , natryski ….... woda odprowadzana do kanalizacji nie wraca już do obiegu . System rowów wokół domostw , zakładów przemysłowych budowane są z myślą jak najszybszego odprowadzenia wody do kanalizacji deszczowej i rzek. Zmiana sposobu życia , rozwój infrastruktury , zabudowa , kanalizacja zbiorcza ma istotny wpływ na bilans wodny .

 

Leśnictwo – pomimo przebudowy drzewostanu , mamy długoletni efekt obumierania lasów świerkowych , w latach 70-80 osłabionych zanieczyszczeniami , atakowanych przez opieńkę , później szkodniki pierwotne i wtórne , Ze względu na duże ilości posuszu porzucono tradycyjną zrywkę konną na poczet nowoczesnych maszyn zrywkowych , idąc dalej rozbudowę sieci dróg leśnych wraz z systemem przepustów . Odsłonięte po rębniach sanitarnych stoki tracą swój element wodonośny i przyśpieszają szybki odpływ wód opadowych . Reasumując – ma to istotny wpływ na bilans wodny w naszym terenie .

 

Generalnie główny czynnik powodujący obecną sytuację bilansu wodnego w naszej gminie to czynnik ludzki na przestrzeni wielu lat , wielowątkowy biorąc pod uwagę niektóre elementy wyżej krótko zasygnalizowane .

 

Nasuwa się pytanie czy można ten proces odwrócić .Tak można , poprzez różne działania w różnych dziedzinach , poprzez małą retencję , przebudowę systemu kanalizacji , umiejętne magazynowanie wody deszczowej w gospodarstwach domowych i zakładach przemysłowych . Sprawdzone metody mają już Słowacy , i to zarówno w gospodarce leśnej jak i na terenach zabudowanych . Nie musimy eksperymentować , możemy asymilując gotowe rozwiązania na przestrzeni lat zrealizować je na terenie naszej Gminy . Potrzeba jest współdziałanie społeczeństwa , Władz lokalnych oraz lokalnego biznesu ,ale przede wszystkim realnego planowania na najbliższe lata .

 

Myślę że to proste przedstawienie problemu odpowiedziało na pytanie postawione na wstępie – Gdzie ta woda ? Otóż odpływa bezpowrotnie poprzez nasze działania , przez człowieka .

Jeśli nie rozpoczniemy działań powstrzymujących ten proces, coraz chętniej ludzie będą sięgać po wody głębinowe , co widać już obecnie . Proces odnawiania się tych zasobów jest bardzo długotrwały, łatwiej też wtedy o zanieczyszczenia i zachwiania równowagi w bilansie wodnym .

 

Protest wodny w Jeleśni jak go nazwano zwrócił uwagę na problem zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi , nie mniej jednak pewna grupa skupiła się na odwróceniu uwagi od przyczyn oskarżając Firmę – producenta wód spożywczych o obecna sytuację bilansu wodnego . Nie ukrywam że udział społeczeństwa jest bardzo potrzebny a wręcz wskazany , powinien jednak być otwarty na dialog , wiedzę i współpracę . Stawiając tezy należy je weryfikować , poddawać analizie i opierać na wiedzy . Nie jest wstydem przyznanie się do pomyłek , wstydem powinno być kurczowe trzymanie się tezom pomimo dowodom na ich mylność . Spór w Jeleśni otworzył drzwi do dyskusji i pokazał problem , ale obecnie prowadzi do destrukcji całej Gminy , bardziej w grę wchodzą ambicje niż dobro wspólne mieszkańców .

 

 

 

Komentarze (1)
Procedury kontroli poboru wody.
 Oceń wpis
   

Wracam po krótce do jednego z tematów poruszanych podczas Protestu wodnego w Jeleśni.

Wielokrotnie poruszano temat braku kontroli nad poborem wody do produkcji zgodnie z wydanym pozwoleniem wodno-prawnym. Myślę że te krótkie punkty rozwieją wątpliowści związne z tą kwestią :

1. Organem uprawnionym do kontroli (we wszystkich aspektach oddziaływania na środowisko) jest Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska. WIOŚ przeprowadza takie kontrole zgodnie ze swoimi wewnętrznymi harmonogramami ( czyli moga się pojawić kiedykolwiek).  Ostatnia kontrola była przeprowadzana w zakładzie w Jeleśni w 2009 roku.  ( z której to powstał oczywiście raport ). Dotyczyła zarówno gospodarki odpadami, jak i  sprawdzono również posiadane pozwolenia na pobór wody. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w żadnym z kontrolowanych obszarów. Dokumenty pokontrolne przechowuje Dział Ochrony Środowiska

2. Zgodnie z przepisami ochrony środowiska (akty wykonawcze do ustawy Prawo Ochrony Środowiska) ZZ jest obowiązany 2 razy w roku składać sprawozdania o zakresie korzystanie za środowiska (w tym m.in. wydobycia wody) oraz na tej podstawie naliczać opłaty i wnosić je na właściwy rachunek Urzędu Marszałkowskiego. Żywiec Zdrój nalicza takie opłaty oddzielnie dla każdego zakładu na podstawie półrocznych bilansów z poszczególnych ujęć, oraz nalicza opłaty i wpłaca je na rachunek UM, a w raportach powołuje się na posiadane pozwolenia wodnoprawne na wydobycie wody.

3. Posiadane pozwolenia wodnoprawne określają warunki wydobycia wody poprzez różne parametry techniczne dla każdego z ujęć: są to np. przepływ godzinowy / dobowy, poziom zwierciadła wody w studni itp. Parametry te są rejestrowane w zeszycie rejestrów wydobycia (odczyty liczników), a niektóre z nich podlegają dodatkowo nadzorowi zewnętrznemu przez uprawnionego hydrogeologa. W razie kontroli WIOŚ są to podstawowe dokumenty i parametry (zapisy), które podlegają sprawdzeniu na zgodność wydobycia z zapisami w tym pozwoleniu. W przypadku Żywiec Zdrój wydobycie odbywa się w granicach parametrów posiadanych pozwoleń co jest udokumentowane w rejestrach oraz znajduje odzwierciedlenie w ilości produktu gotowego.

 

W przypadku dodatkowych pytań związanych z kontrolami i procedurami , chętnie odpowiem na dodatkowe pytania.

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 |
Najnowsze komentarze
2013-12-22 00:44
sw-elzbieta.com:
Nowoczesna Gmina Jeleśnia
Wesołych świąt! :)
2013-10-20 23:08
rtvagd.net:
Bilans wodny – Gmina Jeleśnia.
fajny blog
2013-10-18 14:34
group:
Jeleśnia-gra na kruchym lodzie
ciesze sie ze trafilam na tego bloga
O mnie
Dariusz Morawiec
"Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie , nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny" Orwell George