Żywiec Zdrój S.A. proponuje mi 2 lata pozbawienia wolności.
 Oceń wpis
   

W przedświąteczny sobotni poranek otrzymałem kurierem list z szanowanej śląskiej Kancelarii Adwokackiej z wezwaniem do zaprzestania wpisów na blogu jaki i też na Forach internetowych dotyczących Żywiec Zdrój S.A. w trybie pilnym do 06.04.2010 oraz usunięcie wpisów tam obecnych- pod rygorem pozbawienia wolności do lat 2 oraz karami grzywny.

W tym tygodniu maja się rozpocząć negocjacje dotyczące rozwiązania problemu Protestu Mieszkańców związanego z inwestycjami w/w Firmy na terenie Jeleśni. Jestem osobą która ma zaszczyt reprezentować  grupę społeczeństwa , gdzie wybrany byłem w demokratycznym systemie głosowania , i w szacunku do Praw obywatelskich zawartych w Konstytucji Naszego Kraju!

Wobec powyższych odebrałem w/w jako bezprecedensową próbę nacisku oraz zastraszenia mojej osoby , mającego na celu złamanie Partnerskich negocjacji , przy zachowaniu Prawa do swobodnej wypowiedzi oraz równości dostępu do Prawa wszystkich obywateli.

Jako iż wielokrotnie powtarzałem że dla uzyskania Konsensusu w tak skomplikowanej sprawie jaką jest dobra wola z obu stron , w dowód mojego poszanowania dóbr Żywiec Zdrój S.A. w moim blogu dokonam przypisów opatrzonych (*), celem jaśniejszego zrozumienia pewnych wypowiedzi dotyczących  Żywiec Zdrój S.A. a także osoby bezpośrednio zainteresowane, które mają trudności ze zrozumieniem moich wypowiedzi i intencji autora.   

"...woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie..." cytat:Ramowa Dyrektywa Wodna

Staram się zrozumieć postawę Żywiec Zdrój S.A. , nie jest moją wolą szkodzenie tej Firmie a jedynie obronę Praw Obywatelskich oraz Transparentność postępowania , w tym również na platformie Partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy Gminą Jeleśnia i Żywiec Zdrój S.A. zawartego w roku 2007. 

Zaznaczam że Wodny Protest w Jeleśni, to efekt braku transparentności , niezadowolenia społecznego wielu obywateli, szerzenie bezpodstawnych informacji o udziale mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących poboru wód , a nie jest to  próba podżegania i wykorzystania społeczeństwa do celów Prywatnych lub innych ukrytych celów. 

Komentarze (0)
Wodny protest w mediach Impas na spotkaniu w UG Jeleśnia
Najnowsze komentarze
2013-12-22 00:44
sw-elzbieta.com:
Nowoczesna Gmina Jeleśnia
Wesołych świąt! :)
2013-10-20 23:08
rtvagd.net:
Bilans wodny – Gmina Jeleśnia.
fajny blog
2013-10-18 14:34
group:
Jeleśnia-gra na kruchym lodzie
ciesze sie ze trafilam na tego bloga
O mnie
Dariusz Morawiec
"Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie , nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny" Orwell George